k_dzieci

Angielski dzieci Częstochowa

Kursy języka angielskiego dla dzieci są specjalnie dostosowane do potrzeb najmłodszych słuchaczy. Dzięki połączeniu konwencjonalnej metody nauczania z nowoczesnymi środkami do nauki języków nauka w naszej szkole staje się także doskonałą zabawą. Specjalnie opracowany zestaw ćwiczeń, pozwala najmłodszym uczestnikom kursów na płynne przejście wszystkich etapów nauki języka angielskiego. Na zajęciach wykorzystujemy takie elementy jak gry, zabawy, piosenki i konkursy. Dzieci uczą się języka w przyjaznej atmosferze, w oparciu o nowoczesne podręczniki i pomoce naukowe przystosowane do każdej grupy wiekowej. Podczas trwania kursu dzieci znajdują się pod stałą opieką dydaktyczną. Lektorzy prowadzący na bieżąco kontaktują się z rodzicami, aby umożliwić im stałą kontrolę postępów dziecka w nauce.

Dzieci 4 lata – grupa do max. 8 osób
1 poziom zaawansowania
35 godzin zajęć w roku po 60 min.

Dzieci 5-6 lat – grupy do max. 8 osób
1 poziom zaawansowania
35 lub 70 godzin zajęć w roku po 60 min

Dzieci 7-9 lat – grupy do max. 8 osób
3 poziomy zaawansowania
35 lub 70 godzin zajęć w roku po 60 min

Dzieci 10-12 lat – grupy do max. 8 osób
3 poziomy zaawansowania
35 lub 70 godzin zajęć w roku po 60 min