Kursy językowe dla pracowników firm

Swoją ofertę kierujemy również do pracowników firm, gdzie konieczna jest znajomość języka specjalistycznego. Dostosowujemy program kursu do waszych potrzeb.