Tłumaczenia

Szkoła Językowa Butterfly wykonuje dla Państwa tłumaczenia zwykłe

Specjalizujemy się w tłumaczeniu:

 • regulaminów,
 • umów,
 • ustaw prawnych,
 • tekstów literackich,
 • tekstów naukowych z dziedziny humanistyki,
 • instrukcji obsługi urządzeń,
 • tekstów z dziedzin religioznawstwa,
 • prac magisterskich, licencjackich, doktoranckich,
 • formularzy,
 • korespondencji prywatnej, e-mail,
 • stron internetowych,

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego: 1800 znaków ze spacjami.

Do obliczenia ilości stron rozliczeniowych używamy standardowej funkcji programów do edycji tekstu, jaką jest statystyka wyrazów.

Cennik tłumaczeń:

Koszt strony rozliczeniowej tłumaczenia:

 • z języka obcego na język polski – 35,00 zł.
 • z języka polskiego na język obcy – 39,00 zł.